నటుడు తారక రత్న “డ్రైవ్‌ఇన్ రెస్టారెంట్‌” ను కూల్చివేసిన ‘జీహెచ్ఎంసీ’ …